Page permanently moved to https://www.whizzkids.vlaanderen/

Computergebruik op School en Thuis

Computergebruik op School en Thuis wil het verantwoord computergebruik onder jongeren stimuleren. Dit doet de vzw door diverse activiteiten en projecten.
In het verleden maakte CST naam met de VLOD-beurzen of Vlaamse OnderwijsDagen en de prestigieuze CST-Awards. Momenteel vormen Playing for Success, Whizzkids, ICTwijs en CAT-CH de hoofdactiviteiten van de vzw.

Klik hier voor de huidige projecten van CST vzw.