LinksBio-MENS


Bio-MENS is een vzw die interesse voor wetenschap wil opwekken bij jongeren en de samenleving in het algemeen.
Zo geeft de vzw ondermeer het tijdschrift MENS uit en organiseert zij jaarlijks de wetenschapswedstrijd De Jonge Baekeland voor jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs.

www.biomens.eu